BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

0
1044
Bộ luật Dân sự 2015 có nhiều thay đổi quan trọng
Bộ luật Dân sự 2015 có nhiều thay đổi quan trọng

Trong số những Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua thì Bộ luật dân sự 2015 (BLSD 2015) được xem là một Bộ luật quan trọng nhất bởi đây là đạo Luật “gốc” đồ sộ với 689 Điều điều chỉnh hầu hết các quan hệ dân sự trong đời sống xã hội. BLDS 2015 sẽ thay thế BLDS 2005 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Bộ Luật này có rất nhiều thay đổi quan trọng. Bạn đọc có thể xem xét một số nội dung thay đổi quan trọng và Download TẠI ĐÂY.