Hướng dẫn Doanh nghiệp sử dụng con dấu

0
1183

con-dau-trongbai

Luật Doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Tuy nhiên, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 8/12/2015.
Nghị định 96/2015/NĐ-CP có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp
(Còn nữa…)

… XEM THÊM

P/S: Chúng tôi đã có toàn bộ văn bản Hiệp định TPP và các PHỤ LỤC bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Vì dung lượng files lớn nên Quý Doanh nghiệp/cá nhân mong muốn nhận Hiệp định này, vui lòng gửi email về địa chỉ: LawyerVuNhuHao@Gmail.com với nội dung “Hiệp định TPP”. Ngay khi nhận được e-mail chúng tôi sẽ gửi toàn bộ Hiệp định TPP + Phụ lục bản Tiếng Việt và Tiếng Anh cho Quý khách.