CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

0
1758

Hiện nay, nhu cầu đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng lên. Theo đó, nhu cầu chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài cũng là một nhu cầu thiết yếu.
Hiểu được điều đó, Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo và Cộng sự sẽ cung cấp cho bạn những thông tin pháp luật liên quan tới việc chuyển lợi nhuận từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua bài viết dưới đây:

chuyen-loi-nhuan-ra-nuoc-ngoai


1. Về lợi nhuận được phép chuyển ra nước ngoài:
Tại Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư quy định như sau:
– Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.
– Lợi nhuận này được xác định dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có vốn đầu tư

2. Về những trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:
Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 186/2010/TT-BTC: Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng không được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với đối với Nhà nước Việt Nam.

3. Về hình thức chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:
Khoản 2 Điều 2 Thông tư 186/2010/TT-BTC: Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.
– Trường hợp Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Cụ thể tại Điều 9 Thông tư 19/2014/TT-NHNN quy định: Lợi nhuận bằng tiền chuyển ra nước ngoài phải được thông qua tài khoản ngân hàng mà nhà đầu tư dùng để đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng để chuyển ra nước ngoài. Trường hợp Sodex chưa có tài khoản thì có thể đến ngân hàng để mở tài khoản chuyển vốn.
– Trường hợp Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật: Hiện vật được chuyển ra nước ngoài phải không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu (như gỗ tự nhiên, động vật/thủy sản quý hiếm, hóa chất độc hại,…)

4. Về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:
Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định
– Nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm khi kết thúc năm tài chính và khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau:
+ Sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.
+ Đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
– Nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam và khi đáp ứng điều kiện:
+ Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật,
+ Đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp
+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.
5. Về cách xác định lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài:
– Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm được tình bằng:
Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư
(+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang
(-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
– Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam được tính bằng:
Tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam
(-) các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

6. Về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Từ ngày 1/1/2004, các hoạt động chuyển lợi nhuận ra nước ngoài không cần phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

7. Về hồ sơ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:
Sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nhà đầu tư phải cung cấp hồ sơ tài liệu xác định lợi nhuận phải chuyển ra nước ngoài gồm:
– Giấy tờ chứng minh nguồn tiền hợp pháp: quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển lợi nhuận.
– Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan thuế trức tiếp quản lý trước ít nhất 7 ngày làm việc.

Dịch vụ của Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự:

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự là điểm đến tin cậy giúp gỡ rối mọi vướng mắc cho quý khách một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:
– Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định;
– Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;
– Soạn thảo các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ;
– Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước;
– Theo dõi tiến trình xử lí và thông báo kết quả nộp hồ sơ.