NHÀ NƯỚC PHẢI BỒI THƯỜNG NẾU GÂY RA THIỆT HẠI CHO NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

0
1084

Khi nói đến việc Nhà nước bồi thường thiệt hại, người dân thường chỉ biết đến việc Nhà nước bồi thường do gây oan sai trong tố tụng hình sự. Cùng với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Liên bộ: BỘ TƯ PHÁP – BỘ TÀI CHÍNH – THANH TRA CHÍNH PHỦ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Theo đó quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính.boi-thuong-oan-sai

Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự xin gửi đến quý khách hàng và bạn đọc nội dung tóm tắt và toàn văn thông tư này. Chi tiết vui lòng xem tại đường link “xem chi tiết” dưới đây:

Xem chi tiết»