LUẬT SƯ RIÊNG / YOUR LAWYER

Đối với các nước phát triên, Luật sư riêng là một dịch vụ phổ biến. Hầu hết các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp thường có một Luật sư riêng để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình cũng như phòng ngừa mọi rủi ro pháp lý. Đối với Việt Nam đây là một dịch vụ pháp lý khá mới. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kéo theo các mối quan hệ pháp lý ngày càng phức tạp thì việc sử dụng Luật sư riêng ở Việt Nam là một xu hướng tất yếu. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp nên lựa chọn cho mình một Luật sư riêng ngay từ bây giờ để được tư vấn pháp lý thương xuyên, phòng ngừa rủi ro và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp càng sớm càng tốt.

Luat su vu nhu hao

Khi có luật sư riêng, Quý vị sẽ: Tự tin trước đối tác; yên tâm khi đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng; Vững vàng khi xử lý công việc; Vui vẻ trong trong cuộc sống hàng ngày…vị thế của quý vị sẽ được nâng cao trong xã hội. Quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm khi những rủi ro pháp lý được phòng ngừa.

Khi sử dụng gói dịch vụ này, Quý khách sẽ thường xuyên được luật sư tư vấn pháp luật mà không phải bận tâm nhiều về chi phí. Hình thức tư vấn có thể là:

* Giải đáp thắc mắc qua điện thoại; 

* Tư vấn online (skype, yahoo messenger…);

* Tư vấn pháp luật trực tiếp bằng lời nói;

* Tư vấn pháp luật bằng văn bản (e-mail, fax…);

* Cung cấp các văn bản pháp luật;

* Cung cấp nội dung cơ bản của các văn bản mới ban hành;

* Tư vấn trực tiếp trong các buổi đàm phán thương lượng, ký kết Hợp đồng Dân sự, Thương mại…

* Thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế theo ủy quyền.

* Luật sư bảo vệ quyền lợi và đại diện giải quyết tranh chấp.

Chi tiết dịch vụ xem TẠI ĐÂY

Private Lawyer for Individuals and enterprises

For developed countries, Private Lawyer is a popular service. Almost individuals, families, enterprises usually have the Private Lawyer to protect their rights and benefits as well as advoid the legal risks. For Vietnam, this is a quite new service. However, with the rapid development of the economy has resulted in increasing more complex legal relationships so the use of private lawyer in Vietnam is indispensable trend. So we recommend that individuals, families, enterprises should choose for themselves a private lawyer now to be advised regularly, advoid risks and protect legal rights as soon as possible.

This is a new relatively legal service in Vietnam. When having private lawyer, you will: confidence and secure when negotiation and signing contract; steadily in handling jobs; fun in everyday life… Your position will be improved in society. You will feel secure when the legal risks are prevented.

By using this service package, you will be advised legal regularly by the lawyer without having much bothered about costs, the way of consultation may include:

Advice on phone

Online advice (skype, yahoo messenger, youtube…)

Direct advice

Advice through document (e-mail, fax…)

Supply legal documents

Provide basic content of the new documents issued

Advice directly in the bargaining sessions to negotiate and conclude contracts for Civil, Commercial …

Implementation of civil, economic transactions as authorized

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu