Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

0
777

dau-giaThông tư 02/2015/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/02/2015 quy định về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, cách tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được chia làm 6 trường hợp, cụ thể như sau:

– Giá khởi điểm trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất;

– Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

– Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

– Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất xây dựng công trình ngầm;

– Giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013;

– Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Xem và DOWLOAD Toàn văn Thông tư TẠI ĐÂY (Link an toàn cho máy tính).