Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

0
798

san bat dong san
Hợp đồng xây dựng là một hợp đồng thương mại có tính chất phức tạp và giá trị cao. Các nhà thầu, chủ đầu tư khi ký kết các hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn cần phải hiểu rõ những quy định của pháp luật liên quan để tránh xảy ra tranh chấp gây thiệt hại cho các bên.

Bộ Xây dựng vừa ban hành 3 thông tư RẤT QUAN TRỌNG, hướng dẫn về những vấn đề liên quan đến hợp đồng xây dựng. Trong phạm vi bài viết này Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự xin gửi đến quý khách hàng và bạn đọc nội dung tóm tắt và toàn văn các thông tư quan trọng này. Chi tiết vui lòng xem tại đường link “xem chi tiết” dưới đây:

Xem chi tiết»