Home Dịch vụ

Dịch vụ

Các dịch vụ mà trung tâm đào tạo cung cấp

Hướng dẫn Doanh nghiệp sử dụng con dấu

0
Luật Doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Tuy nhiên, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệp mới được...

Khoản chi phúc lợi cho người lao động khấu trừ thuế như thế nào?

0
Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn 4005/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối...