PHƯƠNG THỨC MỚI VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

0
1438

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại vào ngày 24/02/2017. Hòa giải từ lâu đã là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, việc hòa giải thường do các bên tự thực hiện. Trong trường hợp tranh chấp một trong các bên khởi kiện tại Tòa án thì Hòa giải trở thành thủ tục trong quá trình tố tụng. Trên thực tế việc hòa giải mang tính thủ tục này thường không thành và Tòa án phải đưa vụ án ra xét xử. Điều này dẫn đến kéo dài vụ việc, tổn thất về vật chất và uy tín cho các bên.

hoa-giai

Trong khi đó, trong mối quan hệ thương mại ngày càng đa dạng và phức tạp, các bên thường mong muốn giải quyết tranh chấp nhanh chóng, bí mật và ít tốn kém. Do đó, Nghị định 22/2017/NĐ-CP ra đời lần đầu tiên cho phép thành lập Trung tâm Hòa giải thương mại, quy định về điều kiện trở thành Hòa giải viên… Để những Trung tâm này có thể giúp các doanh nghiệp khi có tranh chấp trong hoạt động thương mại có thể nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục tiến hành giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được quy định như sau:

– Khi tiến hành hòa giải, các bên có thể tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải hoặc lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại.

– Nếu các bên không thỏa thuận thì hòa giải viên thương mại thực hiện theo trình tự, thủ tục mà họ thấy phù hợp với vụ việc, nguyện vọng và được các bên đồng ý.

– Việc hòa giải có thể được tiến hành bởi một hoặc nhiều hòa giải viên do các bên thỏa thuận.

– Hòa giải viên thương mại có quyền đưa ra đề xuất giải quyết tranh chấp ở bất kỳ thời điểm nào của quá trình hòa giải.

– Các bên có thể thỏa thuận về thời gian, địa điểm hòa giải; nếu không thỏa thuận thì hòa giải viên thương mại sẽ là người lựa chọn.

Nghị định 22/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2017.

Xem và Download TẠI ĐÂY

P/S: Chúng tôi sẽ thành lập Trung tâm hòa giải thương mại sớm nhất có thể theo quy định của Nghị định trên.