CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GCNQSDĐ KHÔNG ĐÚNG “SAI SÓT” HAY “CỐ Ý”

0
1884

maxresdefault

Hiện nay, có không ít trường hợp cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ sở hữu thực sự. Vậy khi cấp sai thì xử lý như thế nào? Dưới đây là một bản án có thật xảy ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về một trường hợp cụ thể.

 

Ngày 25/07/2018 phiên tòa xét xử  sơ thẩm vụ án hành chính Khiếu kiện các quyết định hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtdo Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thụ lý giải quyết. Với:

Nguyên đơn gồm: ông Lê Tấn Sỹ, ông Lê Văn Đông và ông Nguyễn Văn Thường;

Bị đơn là Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang (đại diện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang);

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Huỳnh Văn Rú và bà Lê Thị Tâm.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn Luật sư – Thạc sĩ. Vũ Như Hảo – Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo và Cộng sự.

VỤ ÁN

I. TÓM TẮT VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn kiện Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang “Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0784037, số vào sổ cấp GCN: CH03694/22405 ngày 14/04/2014 do UBND thành phố Nha Trang cấp cho ông Huỳnh Văn Rú và bà Lê Thị Tâm với lý do việc cấp Giấy chứng nhận này không đúng đối tượng sử dụng đất và không đúng diện tích đất mà ông Rú và bà Tâm được cấp Giấy chứng nhận. Việc cấp diện tích trên đã chồng lấn rất nhiều diện tích của các nguyên đơn.

Về phía bị đơn Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên quan điểm việc cấp Giấy chứng nhận trên là đúng và không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Trong suốt quá trình tố tụng đại diện của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang vắng mặt tại tất cả các phiên tòa chỉ có đại diện Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng có mặt.

II. QUÁ TRÌNH ĐI TÌM SỰ THẬT.

Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0784037, số vào sổ cấp GCN: CH03694/22405 ngày 14/04/2014 do UBND thành phố Nha Trang cấp cho ông Huỳnh Văn Rúbà Lê Thị Tâm.

Thứ nhất: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng được sử dụng đất, cụ thể:

Diện tích đất 6602,5 m2 thuộc thửa đất số 22 (1 phần), tờ bản đồ số 2 mà ông Rú và bà Tâm được cấp Giấy chứng nhận có nguồn gốc: được Hạt kiểm lâm cấp sổ Lâm Bạ tháng 11/1988 với diện tích 6700m2, diện tích đất đăng ký giảm (còn 6602,5 m2) do sai số đo đạc. Điều này được thể hiện rất rõ qua Biên bản họp UBND xã Phước Đồng về việc xét thẩm tra xét duyệt hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nhận QSDĐ của hộ ông Huỳnh Văn Rú và bà Lê Thị Tâm và Sổ Lâm Bạ của hộ gia đình ông Rú trong đó kèm theo Quyết định về việc cấp đất cho hộ gia đình làm vườn rừng của UBND xã Phước Đồng tháng 11/1988. Tại Biên bản lấy lời khai ngày 25/10/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa ông Rú và bà Tâm cũng đã xác nhận về nguồn gốc đất như trên. Ngoài ra, diện tích đất 6700m2 được Hạt Kiểm Lâm cấp sổ Lâm Bạ cấp với vị trí tiếp giáp với đường lộ (Hiện nay là đường Nguyễn Tất Thành). Tuy nhiên, khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thửa đất được cấp lại nằm ở một vị trí khác không tiếp giáp đường lộ (hiện nay đường Nguyễn Tất Thành) không đúng với vị trí được thể hiện trong sổ Lâm Bạ. Tại phiên Tòa đại diện UBND xã Phước Đồng cũng công nhận các chứng cứ mà Luật sư cung cấp.

Vào ngày14/01/1993 UBND xã Phước Đồng đã căn cứ vào sự thỏa thuận giữa bà Mai Thị Lan và ông Huỳnh Văn Rú xác nhận giao diện tích 4.700 m2 cho bà Mai Thị Lan sử dụng. Diện tích 4.700 m2 mà bà Lan được giao và sử dụng đến nay lại được thể hiện đúng vị trí như trên Sổ Lâm Bạ trước đây cấp cho ông Rú và bà Tâm.

Các hồ sơ liên quan đến việc giao đất cho bà Lan lại không được lưu tại UBND xã Phước Đồng. Chính vì vậy, Luật sư rất khó khăn trong việc tìm ra các chứng cứ. Nhưng đó một phần công việc của Luật sư khi tham gia vào một vụ án cụ thể, tìm ra các chứng cứ liên quan đến vụ án trên, đây cũng là mấu chốt của vụ án để xác định yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ.

Như vậy, vị trí đất một nơi nhưng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một ngả. Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ quan có thẩm quyền có căn cứ vào sổ Lâm Bạ, có căn cứ vào các giấy tờ liên quan để cấp cho ông Rú và bà Tâm không?  Dựa vào đâu để UBND thành phố Nha Trang cấp một vị trí đất khác xa như vậy? Tại sao lại cấp một thửa đất hoàn toàn không liên quan gì đến diện tích mà ông Rú và bà Tâm được thể hiện trong sổ Lâm Bạ lại được cấp mang tên ông bà?

Thứ hai: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích:

Vào ngày 14/01/1993, UBND xã Phước Đồng đã căn cứ vào sự thỏa thuận giữa bà Mai Thị Lan và ông Huỳnh Văn Rú xác nhận giao diện tích 4.700 m2 cho bà Mai Thị Lan sử dụng. Như vậy, diện tích đất còn lại của ông Rú và bà Tâm là 2000 m2. Đến nay bà Lan vẫn đang sử dụng với diện tích 4.700 m2. Nhưng trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích đất 6602,5 m2 cấp giấy chứng nhận cho ông Rú lại không bao gồm phần diện tích đất này của bà Mai Thị Lan. Vậy ngoài diện tích đất còn lại là 2.000 m2 (sau khi đã sang nhượng cho bà Lan) ông Rú không thể có thêm diện tích 4.602,5m2 để các cơ quan nhà nước đo đạc và cấp giấy chứng nhận cho ông với diện tích 6602,5 m2.

Như vậy dựa vào đâu? vào giấy tờ pháp lý nào? Hồ sơ nào? mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho ông Rú và bà Tâm với diện tích 6602,5 m2. Đây là sai sót? nhầm lẫn? Nếu thật là vậy thì thật đây là sai sót nghiêm trọng, khi bị khởi kiện ra Tòa án thì dù biết việc cấp Giấy chứng nhận có vấn đề nhưng vẫn nhất quyết cho rằng việc cấp này là đúng. Việc này đã gây không ít khó khăn cho Luật sư trong việc tìm ra chứng cứ đủ mạnh để thuyết phục thẩm phán và hội thẩm nhân dân chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

III: NHẬN ĐỊNH CỦA LUẬT SƯ VỀ VỤ ÁN

Đây là một vụ án phức tạp với bị đơn là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc tìm ra các chứng cứ chứng minh yêu cầu của nguyên đơn là đúng là một quá trình rất khó khăn. Ngoài ra, ông Rú và bà Tâm đã được UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có thể chứng minh việc cấp Giấy chứng nhận đó là sai và yêu cầu Tòa tuyên hủy Giấy chứng nhận đó là việc không dễ dàng.

Khi Luật sư nhận được lời đề nghị tham gia vụ án trên của nguyên đơn – của những người sắp mất đi tài sản quý giá nhất của mình và gia đình. Khi đó Luật sư đã đắn đo vì vụ án này vì chứng cứ bảo vệ nguyên đơn quá yếu và các hồ sơ lưu tại UBND xã Phước Đồng lại không còn. Nhưng khi nhìn thấy sự tha thiết của khách hàng người đã đặt niềm tin vào mình. Luật sư đã hạ quyết tâm sẽ giúp nguyên đơn và gia đình của họ đòi lại lẽ phải, lẽ công bằng và tài sản mà đáng lý ra là của họ chứ không phải một cá nhân nào khác. Dù là ai cũng phải tuân thủ đúng theo pháp luật kể cả đó là cơ quan nhà nước và khi làm sai không phải biến cho cái sai đó thành đúng mà phải sữa chữa cái sai đó, khắc phục cái sai theo sự thật.

Năm 2016 thực hiện dự án “Phân hiệu trường Tôn Đức Thắng” nhà nước tiến hành thủ tục thu hồi 03 lô đất của các nguyên đơn vì nằm trong dự án. Trong quá trình thực hiện thủ tục bồi thường, Nhà nước đã đo vẽ và ban hành hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Lúc này ông Rú đã xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số B0784037 thì nguyên đơn mới biết được một phần lớn diện tích đất này chồng lấn lên 03 lô đất thuộc quyền sử dụng của nguyên đơn. Khi được nhận bồi thường đây là một số tiền lớn và nguy cơ nguyên đơn sẽ bị mất đất và không được bồi thường một đồng nào nếu vụ án này nguyên đơn bị thua kiện và ông Rú và bà Tâm sẽ là người được bồi thường trên diện tích đất mà nguyên đơn là chủ sở hữu thật sự.

Ngoài ra, ông Rú và bà Tâm đã nại ra các lời khai cũng như chứng cứ để hợp pháp hóa việc giao đất 4.700 m 2 cho bà Lan. Công việc của Luật sư lúc này phải chứng minh những lời khai do ông Rú và bà Tâm là do hai ông bà nại ra và lời khai đó không đúng sự thật và đó những lời khai giả. Trong vụ án này luật sư phải có sự kiên định, sự dũng cảm và là sự bình tĩnh trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì những người mà luật sư sẽ đối đầu trong vụ án này không còn là những công dân bình thường mà đó là cơ quan nhà nước. 

Qua vụ án trên Luật sư hi vọng có thể giúp nhiều người hơn đòi lại công bằng, đem sự thật ra ánh sáng, xóa tan những đám mây mờ đang động lại trên con đường phía trước.

Nếu bạn chưa từng tin tưởng Luật sư có lẽ bạn đã từ bỏ đi một cơ hội để bảo vệ quyền lợi của mình.