Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

0
1009

Chính Phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017 và định hướng đến năm 2020. Đây có thể nói là một hành động thể hiện quyết tâm chính trị cao của Chính Phủ trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.nang cao nang luc canh tranh

Có một số giải pháp trong Nghị quyết rất đáng quan tâm, gồm:

1 – Giảm tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan từ 30 – 35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016.

2 – Công khai các thủ tục hành chính đã được các Bộ, cơ quan, địa phương chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia trước 30/6/2016.

3 – Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 03 ngày theo quy định pháp luật.

4 – Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết.

5 – Thực hiện giao dịch điện tử các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT trên toàn quốc.

6 – Trình Quốc hội sửa đổi Luật Cạnh tranh nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, kiểm soát có hiệu quả độc quyền trong kinh doanh.

7 – Kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn văn Nghị quyết 19-2016/NQ-CP xem TẠI ĐÂY.